Project methodes

Software projecten lopen vaak uit, en dikwijls eindigt het met een totale mislukking. De kans daarop neemt toe, naarmate er meer mensen aan meewerken, en hoe langer het duurt.

De overheid kan er over meepraten....

Zeker als er een 'waterval' methode wordt toegepast, waarbij men van mijlpaal naar mijlpaal werkt. Er zijn veel ontwikkelmethodes, met een grote diversiteit aan namen en bijbehorende schema technieken, die allemaal op hetzelfde neerkomen. 

De opdrachtgever tekent vooraf voor iets wat hij niet kan overzien. Eindresultaat is dat hij krijgt waarvoor getekend is, maar waar eindgebruikers niet tevreden over zijn, of (erger nog) niets mee kunnen.

Afhankelijk van de vraag hoe groot een project is, en met hoeveel mensen je aan een project werkt, moet er altijd vooraf een werkwijze gekozen worden. Geen recept is heilig.

Gelukkig is niet elk project enorm groot, en kun je alleen, of met een heel klein team, dikwijls enorm efficiënt werken.

Wanneer ik een project grotendeels zelfstandig uitvoer, werk ik het liefst op basis van prototyping. Ik bespreek met de opdrachtgever de inhoud en probeer daarna zo snel mogelijk door middel van een werkend prototype inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. 

Zo'n prototype wordt geëvalueerd in een of enkele iteraties. Het gaat erom het kunstje te laten zien, en wanneer het werkt, maak je het af. 

Vanaf een goedgekeurd prototype kan verder worden gewerkt richting eindprodukt, alles mooi te maken en te documenteren.

Andere mogelijkheid is om het prototype weg te donderen en iets heel anders te gaan doen.... Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

In teamverband geloof ik in een werkwijze zoals Scrum 

Ook daarbij wordt vooraf geaccepteerd dat het eindresultaat niet vaststaat, maar wél wordt er steeds in korte sprints werkende software opgeleverd. Op basis daarvan kan direct worden bijgestuurd. Teamleden hebben elke dag een overleg om knelpunten te bespreken, en helpen elkaar altijd wanneer iemand aangeeft dat hij hulp nodig heeft.